Wydawanie (sprzedaż) abonamentów postojowych za pośrednictwem strony internetowej eabonamenty.mi.krakow.pl prowadzi Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Przed zakupem abonamentu postojowego prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią zamieszczonego na niniejszej stronie Regulaminu nabywania abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet.

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania przy ul. W. Reymonta 20 (wejście od ul. H. Reymana (Park Jordana)) czynne jest w dni robocze – w godz. od 8.00 do 18.00.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. W. Reymonta 20, 
30-059 Kraków
lub drogą mailową na adres: strefa@zdmk.krakow.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące Obszaru Płatnego Parkowania można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, która znajduje się pod adresem zdmk.krakow.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące Obszaru Płatnego Pakowania w Krakowie dostępne są pod numerami telefonów:

 

Abonamenty

 12 341-85-62,   -63,   -64,   -65

Abonamenty ogólnodostępne
i instytucjonalne

 12 341-85-59

Kasa

 12 341-85-59

Pisma reklamacyjne

 12 341-85-67,   -68

Parkomaty

 12 341-85-50,   -60

Upomnienia

 12 341-85-75,   -76,   -77,   -78

e-abonamenty

 12 341-85-64,   -65

Fax

 12 341-84-84